Mgr. Ildikó Császárová

Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Psychiatrická nemocnica Hronovce

Ponúkané služby: klinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Dr. Jána Zelenyáka 562/65
Mesto: Hronovce
PSČ: 935 61

E-mail: gpo@pnh.sk

Telefón: 0905513846

Web: https://pnh.sk/pre-pacientov/lozkove-oddelenia/gerontopsychiatricke-oddelenie-gpo/

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-01-05 18:19:05

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu