Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Terrain

Ponúkané služby: poradenská psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: ul. M. R. Štefánika 34
Mesto: Žilina
PSČ: 010 01

E-mail: jdejova@terrainweb.sk

Telefón: 0915 103 394

Web: http://terrainweb.sk/

Spôsob platby: priama platba

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:08:21

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu