Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Fakultná nemocnica Nitra, ambulancia klinickej psychológie

Ponúkané služby: klinická psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: ?
Mesto: Nitra
PSČ: ?

E-mail: ?

Telefón: 037 / 6545 787, 6523233

Web: https://fnnitra.sk/ambulancie/ambulancie-klinickej-psychologie/

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:07:43

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu