Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Poliklinika Ružinov, Neštátna psychologická ambulancia

Ponúkané služby: klinická psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Ružinovská 10 2.p. č.dv. 225
Mesto: Bratislava
PSČ: 820 07

E-mail: ?

Telefón: 02/ 48 27 93 41, 0905/ 259 170

Web: ?

Spôsob platby: VŠZP, Union, Dôvera

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:06:54

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu