Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

PSYCHOLÓGIA ML, s.r.o.

Ponúkané služby: klinická psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Sládkovičova 13
Mesto: Žiar nad Hronom
PSČ: 965 01

E-mail: ?

Telefón: 045/6723558

Web: http://www.komorapsychologov.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userprofile&user=1797&Itemid=185

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-01-05 18:21:39

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu