Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

PSYCHOLAMB s. r. o.

Ponúkané služby: klinická psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: SNP 1079/76
Mesto: Trebišov
PSČ: 07501

E-mail: ?

Telefón: +421 566726224, +421 908666471

Web: https://www.e-vuc.sk/ksk/ambulantne-zdravotnicke-zariadenia/trebisov/ambulancia-klinickej-psychologie-phdr.-katarina-fekeova-trebisov-psycholamb-s.-r.-o..html?page_id=81098

Spôsob platby: VŠZP, Union, Dôvera

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-07-04 18:10:04

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu