Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Psychologická ambulancia dislokovaná na Záchrannej brigáde Hasičského a záchranného zboru v Žiline

Ponúkané služby: klinická psychológia

Adresa:

Ulica: Bánovská cesta 8111
Mesto: Žilina
PSČ: 010 01

E-mail: ?

Telefón: 0902279967

Web: ?

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:08:21

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu