Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

PSYCHE EDUCA s.r.o.

Ponúkané služby: klinická psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Nejedlého 39
Mesto: Bratislava
PSČ: 841 02

E-mail: info@psycheeduca.sk

Telefón: 0907 711 543 (psyche educa)

Web: https://sluzby.psycheeduca.sk/index.php/o-nas/nas-tim/ambulacia-bratislava

Spôsob platby: priama platba

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:06:54

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu