Info & Zameranie

(https://psychoterapeuti.org/sps/stranka/psychoterapeut-karta?id=97)
psychodynamická terapia Rodinná terapia
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Súkromná psychologická a psychoterapeutická prax

Ponúkané služby: poradenská psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: ?
Mesto: Bratislava, Karlova Ves
PSČ: ?

E-mail: bagiva@gmail.com

Telefón: +421-903 123 347

Web: https://www.satir-institute.sk/2009/01/phdr-blazena-ghillanyova.html

Web: https://psychoterapeuti.org/sps/stranka/psychoterapeut-karta?id=97

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-07-27 17:54:57

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Ponúkané služby: poradenská psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Fedákova 3
Mesto: Bratislava
PSČ: ?

E-mail: ?

Telefón: ?

Web: ?

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:06:54

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu