Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Nemocnica sv. Michala, a.s.

Ponúkané služby: klinická psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Satinského 1 alebo Cintorínska 3/A ?
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 08

E-mail: psychologia@nsmas.sk

Telefón: 02 / 3261 - 4076 , 0905 428 939

Web: https://www.nsmas.sk/oddelenia/nelozkove/psychologicke.html

Spôsob platby: priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:06:54

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu