Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Psychologická ambulancia URO-SNV s.r.o.

Ponúkané služby: klinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Chrapčiakova 1
Mesto: Spišská Nová Ves
PSČ: 052 01

E-mail: ?

Telefón: 0534166139

Web: http://www.komorapsychologov.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userprofile&user=1877&Itemid=185

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-01-05 18:22:15

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu