Info & Zameranie

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

ambulancia klinickej psychológie

Ponúkané služby: klinická psychológia, psychoterapia

Adresa:

Ulica: Pevnostný rad 18
Mesto: Komárno
PSČ: 94501

E-mail: ?

Telefón: 0905 946 612

Web: http://www.komorapsychologov.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=1883&Itemid=365

Spôsob platby: VŠZP, Union, Dôvera

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2022-01-05 18:22:17

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu