Info & Zameranie

(https://psychoterapeuti.org/sps/stranka/psychoterapeut-karta?id=115)
psychodynamická terapia
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Akým problémom sa venuje

Nevyplnené
Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-17 21:31:16

Filozofická fakulta UK

Ponúkané služby: klinická psychológia

Adresa:

Ulica: ?
Mesto: Bratislava
PSČ: ?

E-mail: anton.heretik@uniba.sk

Telefón: ?

Web: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-psychologie/clenovia-katedry/heretik-anton-st/

Spôsob platby:

Prijíma aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-29 21:06:54

Pridať inštitúciu. Späť do zoznamu