CPPPaP Myjava

Info & Zameranie

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-18 11:57:20

Akým problémom sa venujú

V CPPPaP Myjava poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eleminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Upraviť dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-18 11:57:20

Ponúkané služby: ?

Adresa:

Ulica: ?
Mesto: ?
PSČ: ?

E-mail: ?

Telefón: ?

Web: https://www.cpppapmyjava.sk/

Spôsob platby:

Prijímajú aktuálne nových klientov?: nezistené

Upraviť informácie
dátum a čas poslednej zmeny údajov: 2021-12-18 11:57:20

Späť do zoznamu