Hľadať odborníka...

Vyplňte polia podľa ktorých chcete filtrovať výsledky.Kraj:

Zameranie:
Vyhodnocuje sa ako "aspoň jedno z uvedených"

Zameranie - konkrétnejšie (môžete vybrať viacero):
Vyhodnocuje sa ako "všetky z uvedených zároveň"

Akým problémom sa venuje? (môžete vybrať viacero možností):
Vyhodnocuje sa ako "všetky z uvedených zároveň"

Spôsob platby:
Vyhodnocuje sa ako "aspoň jedno z uvedených"


Mgr. Alena Chládková
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ, psychoterapeut

Levice
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Róbert Bindas
prijíma nových klientov
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Michaela Rybanská
prijíma nových klientov
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
MUDr. Ján Ballx
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut, psychiater

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Zuzana Adamčíková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
Andrea Hrašková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD.
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Trnava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
info z VDZ
psychoterapeut

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Hana Bartová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Božena Hambálková-Polčičová
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Andrea Jastrabíková
info z VDZ
poradenský psychológ

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
MUDr. Adrián Strečko
info z VDZ
psychoterapeut, psychiater

Bratislava
priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Lýdia Adamcová
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Zvolen
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
MUDr. Adriena Fecková
info z VDZ
psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Alena Madlena Rjabininová
info z VDZ
psychoterapeut

Nitra
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Alexandra Kohutová
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Stropkov
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
MUDr. Andrea Heretiková Marsalová
info z VDZ
psychoterapeut, psychiater

Bratislava
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Andrej Remšík
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Lucia Husárová
info z VDZ
poradenský psychológ

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Adriána Hrončová, PhD.
info z VDZ
poradenský psychológ

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Veronika Humeňanská
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Peter Chomjak
info z VDZ
poradenský psychológ

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Eva Klínovská
info z VDZ
poradenský psychológ

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Jana Labátová
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Monika Lazarová
info z VDZ
poradenský psychológ

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mag. phil. Marta Marošová
info z VDZ
poradenský psychológ

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Anežka Maliňaková
info z VDZ
poradenský psychológ

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Ivan Rapoš
info z VDZ
poradenský psychológ

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Viera Sýkorová
info z VDZ
klinický psychológ

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Eva Hargašová
info z VDZ
klinický psychológ

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Daniela Kmeťová
info z VDZ
poradenský psychológ

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Eva Krupová
info z VDZ
poradenský psychológ

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Anna Kubaliaková – Kočibálová
info z VDZ
poradenský psychológ

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Miriam Jurčiová
prijíma nových klientov
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Púchov
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Ivan Vyskočil
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Pezinok
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Miroslava Abrahámová
info z VDZ
poradenský psychológ

Bratislava - Petržalka
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Petra Brandoburová, PhD.
info z VDZ
klinický psychológ

Bratislava
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Alena Jančigová
prijíma nových klientov
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Mária Andrášiová, PhD.
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Lydia Potengová
prijíma nových klientov
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ, psychoterapeut

Spišské Podhradie
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Ľubica Haviarová
prijíma nových klientov
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Lučenec
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Melitta Tóthová
info z VDZ
poradenský psychológ

Senec/ Galanta
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Monika Hvizdáková Bačkovská
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Považská Bystrica
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Tomáš Václavek
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Považská Bystrica
priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Kristína Kupecká
prijíma nových klientov
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ, psychoterapeut

Vyšné Ružbachy
priama platba

Pozrieť profil
Katarina Maťaše, Mgr.
prijíma nových klientov
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
Gabriela Križanová
prijíma nových klientov
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
MUDr. Jana Oleárniková
prijíma nových klientov
info z VDZ
psychoterapeut

Košice
priama platba

Pozrieť profil
PhDr.Ľudo Dobšovič
prijíma nových klientov
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Bratislava - Rača
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Jana Ashford
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Bratislava - Ružinov
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Alexandra Emma Csala
info z VDZ
poradenský psychológ

Bratislava - Dúbravka
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Ludmila Bartóková
info z VDZ
klinický psychológ

Rožňava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Martina Bačová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Hana Bednaříková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. et Mgr. Alena Bednárová
info z VDZ
klinický psychológ

Trenčín
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Martin Babík
info z VDZ
psychoterapeut

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Rastislav Bilik
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Daniela Čechová, PhD.
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Monika Reitšpís
info z VDZ
klinický psychológ

Žilina
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Silvia Rohaľová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Košice
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Soňa Brašeňová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Žiar nad Hronom
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Lýdia Zvodárová
info z VDZ
klinický psychológ

Levice
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Michaela Zubčeková Tatárová, PhD.
info z VDZ
poradenský psychológ

Lučenec
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Petra Zemanová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Veronika Čiefová
prijíma nových klientov
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Piešťany
priama platba

Pozrieť profil
Mrg. Petra Feriková
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Martina Marečáková Machovská
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Košice
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Lucia Alakšová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. František Antal
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Zlaté Moravce
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Ing. Miroslav Augustín
info z VDZ
klinický psychológ

Žilina
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Karolína Bednárová
info z VDZ
klinický psychológ

Lučenec
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Renáta Beköová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Šaľa
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Jeanette Belišová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Andrej Benkovič
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Prievidza
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Miroslava Benkovičová
info z VDZ
klinický psychológ

Prievidza
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Andrea Beňušková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Zuzana Bieliková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Levice
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Katarína Bieliková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Levice
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Tatiana Billá, PhD.
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ, psychoterapeut

Bardejov
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Alena Birčáková
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ, psychoterapeut

Kežmarok
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. et Mgr. Martin Bittner
info z VDZ
psychoterapeut

Zvolenská Slatina
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Daniela Boteková
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Piešťany
priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Martina Bottová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Revúca
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Ľubica Bradáčová
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Podunajské Biskupice
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Miroslava Bruncková, PhD.
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Ružomberok
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Jana Bryjová
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Poprad
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Martina Budajová
info z VDZ
klinický psychológ

Banaská Bystrica
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Katarína Budinská
info z VDZ
klinický psychológ

Nové Zámky
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Alica Bulasová
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Bratislava - Petržalka
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Emil Bulla
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ, psychoterapeut

Žiar nad Hronom
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Diana Bultmanová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Banská Bystrica
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Roland Cagáň
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Michal Čajági
info z VDZ
klinický psychológ

Nové zámky
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Dagmar Cakova
prijíma nových klientov
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Mária Cárachová
info z VDZ
klinický psychológ

Ružomberok
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Hana Celušáková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Ingrid Chochulová
info z VDZ
klinický psychológ

Žilina
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Martin Chylík
info z VDZ
psychoterapeut

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Ivana Puskeilerová
info z VDZ
psychoterapeut

Kováčová
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Zuzana Polťáková, PhD.
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Trnava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Agnesa Číková
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ

Košice
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Dáša Ciprichová
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Peter Čižek
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Prešov, Vranov n./ Topľou, Svidník
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Eugen Čižek
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Prešov, Vranov n./ Topľou, Svidník
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Jana Čorejová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Prešov, Vranov n./ Topľou, Svidník
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Martin Čižmárik, PhD.
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Košice
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Ildikó Császárová
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ, psychoterapeut

Hronovce
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Jozef Ďanovský
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Martin
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Renáta Debnáriková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Rožňava
VŠZP

Pozrieť profil
Mgr. Alexandra Debre
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Poprad
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Jana Dejová Hánová
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Žilina
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Denisa Demovičová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Trnava
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Tomáš Divéky, PhD.
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Trenčín
priama platba

Pozrieť profil
prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Trnava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Éva Dömény
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Dunajská Streda
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Božena Doničová
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Žilina
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Margita Drienovská, PhD.
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Nitra
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Dagmar Dubravčíková
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mária Ďurčíková
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Rimavská Sobota
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Tomáš Ďurčo
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Žiar nad Hronom
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Petra Ďurkechová, PhD.
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Trenčín
priama platba, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Ľubica Dusková Lejková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Košice
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Anna Dvorská
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Lukáš Fabók
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Žiar nad Hronom
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Katarína Falatová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Prievidza
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Katarína Fekeová
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Trebišov
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Nadežda Feketeová
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Oľga Filková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Nižná nad Oravou
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Iveta Friedmannová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Košice - mestská časť Staré Mesto
VŠZP, Union

Pozrieť profil
Mgr. Dušan Gábor
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Emília Gajdošová
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Zvolen
priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Jana Galanová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Pezinok
priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Jozef Gallik
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Marián Garbár
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Prešov
priama platba

Pozrieť profil
doc. PhDr. Mária Gažiová
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ

Spišská Nová Ves
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Eva Geletová
info z VDZ
klinický psychológ

Topoľčany
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Blažena Ghillányová
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Martina Gibalová
prijíma nových klientov
info z VDZ
poradenský psychológ

Košice
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Dávid Gonda
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Janka Gottierová
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Banská Bystrica
priama platba

Pozrieť profil
PhDr.Igor Grajcar
info z VDZ
klinický psychológ

Trebišov
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Jana Grešová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Richard Gróf, PhD.
info z VDZ
poradenský psychológ

Žilina
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Michal Hacaj
info z VDZ
klinický psychológ

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Katarína Haidová
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ, psychoterapeut

Dunajská Streda
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Martina Hanudelová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Štefánia Harmaňošová
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ, psychoterapeut

Spišská Nová Ves
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Miroslav Harvan
info z VDZ
poradenský psychológ

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Bibiana Helexová
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ, psychoterapeut

Bratislava – Dúbravka
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Monika Henczeová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Komárno
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Mária Herdická
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ, psychoterapeut

Prešov
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
info z VDZ
klinický psychológ

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Karolína Hlobilová
info z VDZ
klinický psychológ

Bratislava 1
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Gabriela Hollá
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Martin
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Mária Homolová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Banská Bystrica
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. et Mgr. Mária Hrehová
info z VDZ
klinický psychológ

Svidník
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Tibor Hrozáň
info z VDZ
psychoterapeut

Bratislava
priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Gabriel Hrustič
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Pezinok
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Viera Hudáková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Lietavská Lúčka
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Ivana Hudečková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Skalica
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Andrea Hudeková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Mária Humeníková
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ, psychoterapeut

Košice-Šaca
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Peter Hvorka
info z VDZ
psychoterapeut

Liptovský Mikuláš
priama platba

Pozrieť profil
PhDr.Radoslava Petrik Pastvová
info z VDZ
psychoterapeut

Rimavská Sobota
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Dita Leczová, PhD., MBA
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ

Košice
Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Daniela Ilenčíková
info z VDZ
poradenský psychológ

Piešťany
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Eva Jachymovičová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Zvolen
priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Ingrid Jakab Románová
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Košice
priama platba

Pozrieť profil
MUDr. PhDr. Michal Jakubčík
info z VDZ
poradenský psychológ

Rajecké Teplice
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Rudolfa Jakubovová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Košice
priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Stela Jančárová
info z VDZ
poradenský psychológ

Žilina
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Gertrúda Jančíková
info z VDZ
klinický psychológ

Bardejov
priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Mária Jancurová
info z VDZ
klinický psychológ

Stará Ľubovňa
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Daniela Jánošíková, PhD.
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Trnava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Jaromíra Jánošková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Mária Jarošová
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Topoľčany
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Slávka Jašeková
info z VDZ
klinický psychológ

Martin
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Eva Jesenská
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Galanta
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Silvia Juhászová
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Ivana Justusová
info z VDZ
klinický psychológ

Trnava
Dôverao spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Alexandra Kaiser
info z VDZ
klinický psychológ

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Daniela Kalmanová
info z VDZ
klinický psychológ

Želiezovce
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Alica Kantorková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava I
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Alena Karašinská
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ, psychoterapeut

Martin
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Gabriela Kernová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Kežmarok
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Dušan Kešický, PhD.
info z VDZ
klinický psychológ

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Petra Klastová Pappová PhD.
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Karol Kleinmann
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Anna Klimeková
info z VDZ
klinický psychológ

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Eva Klimová
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Peter Klubert, PhD.
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Nitra
priama platba

Pozrieť profil
Ing. Mgr. Katarína Knížová
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Bratislava ­ Ružinov
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Zita Kochaníková
info z VDZ
psychoterapeut

Banská Bystrica
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Eva Kočišová
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Michalovce
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Vlastimil Kolár
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ, psychoterapeut

Košice
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Ondrej Kolesár
info z VDZ
klinický psychológ

Banská Bystrica
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Anna Kollárová
info z VDZ
klinický psychológ

Ľubochňa
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr.Karolína Kollárová
info z VDZ
klinický psychológ

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Emília Kollárová
info z VDZ
psychoterapeut

Žilina
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Silvia Kollárová
info z VDZ
poradenský psychológ

Nové Zámky
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Magdaléna Kolodiová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Trebišov
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Anna Komarová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Prešov
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Mária Kopčíková
info z VDZ
poradenský psychológ

Bratislava – Dúbravka
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Elena Kopcová, PhD.
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Senec
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Soňa Kosorinová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Levice
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Alena Kostelníková
info z VDZ
poradenský psychológ

Humenné
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Oľga Kostelníková
info z VDZ
poradenský psychológ

Humenné
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Daniel Kotrč, PhD.
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Žilina
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Magdaléna Krasulová
info z VDZ
klinický psychológ

Nové Mesto n/V
Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Zuzana Krištínová
info z VDZ
klinický psychológ

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Eva Krivosudská, PhD.
info z VDZ
psychoterapeut

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Silvia Kubaňová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Poprad
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Katarína Kubašovská
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Košice
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Zdenka Kubišová
info z VDZ
psychoterapeut

Veľký Krtíš
priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Lujza Kuceková
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Poprad
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Barbora Kuchárová
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Anna Kuchtová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Košice
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Katarína Kúdelová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Ľubomíra Kuracinová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Banská Bystrica
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Veronika Kuricová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Trenčín
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Zuzana Kurucová
info z VDZ
poradenský psychológ

Nové Zámky
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Vlasta Kurucová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Dott. Lívia Kvašná, PhD.
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Michalovce
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Jana Kyselicová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Senica
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Ivana Ladomerská
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Banská Bystrica
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Aneta Lazarová
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Šaľa
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Anna Lehotská
info z VDZ
klinický psychológ

Lučenec
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Nina Letková
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mag. phil. Viera Lichtnerová
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Lenka Lipanová
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Košice
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Monika Longauerová
info z VDZ
klinický psychológ

Prešov
priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Gabriela Lukáčová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Košice - Staré Mesto
VŠZP, Union

Pozrieť profil
Mgr. Natália Macková
info z VDZ
poradenský psychológ

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Denisa Maderová
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Otília Madurkayová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Nitra
priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Karola Majlingová
prijíma nových klientov
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ, psychoterapeut

Komárno
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Zuzana Mardiaková
info z VDZ
poradenský psychológ

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Renáta Margitfalviová
info z VDZ
poradenský psychológ

Jaslovské Bohunice
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Jana Maťašová
info z VDZ
klinický psychológ

Ružomberok
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Monika Matejová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Eva Máthé
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Nové Zámky
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Robert Máthé, PhD.
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Nové Zámky
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Magdaléna Matušková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Piešťany / Dubnica nad Váhom
priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Zdenka Matúšková
info z VDZ
poradenský psychológ

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Juliana Mayerová
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Košice
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Lucia Medvecká
info z VDZ
klinický psychológ

Košice
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Renata Melicheríková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Prievidza
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Jana Merašická
info z VDZ
poradenský psychológ

Topoľčany
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Erika Mesíková
info z VDZ
klinický psychológ

Banská Bystrica
VŠZP, Union

Pozrieť profil
Mgr. Jana Messerschmidtová
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Brezno
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Zita Michlerová
prijíma nových klientov
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Trnava
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Zuzana Mičková
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ

Pieštany
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Mária Mihoková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Poprad
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Martin Miler
info z VDZ
psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Daniela Minarovičová
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Vráble
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Jiří Mlčoch
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Leopoldov
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Erika Mlejnková
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Ivana Mocáková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Košice
VŠZP, Union

Pozrieť profil
PhDr. Peter Molnár
info z VDZ
klinický psychológ

Levice
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Martina Mrázová Samašová
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Pezinok
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Miroslava Muráriková
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ, psychoterapeut

Pezinok
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Anna Nagajová
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Martina Nárožná Kocúrová
info z VDZ
klinický psychológ

Zvolen
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Monika Navrátilová
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Ružomberok
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Vladimíra Némethová
info z VDZ
klinický psychológ

Komárno
VŠZP, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Zdeňka Némethová
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Zuzana Neupauer
info z VDZ
klinický psychológ

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. František Nociar
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Brezno / Zvolen
priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Michaela Nováková
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Zuzana Novosadová
info z VDZ
psychoterapeut

Košice
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Igor Obuch
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Bratislava 1 - Staré Mesto
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Ľubica Onderušová
info z VDZ
klinický psychológ

Kežmarok
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Zuzana Ondrejková
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Mária Oravčíková
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Prievidza
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Alena Oravcová
info z VDZ
psychoterapeut

Šaľa
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Zuzana Palenčárová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Petra Páneková
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Mariana Pápayová
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ, psychoterapeut

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Ľubica Pastoreková
info z VDZ
poradenský psychológ

Partizánske
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Anna Paulovičová
info z VDZ
klinický psychológ

Krupina
priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Slávka Pecárová
info z VDZ
klinický psychológ

Levice
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Anna Pecháčková
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Považská Bystrica
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Miriam Pergerová
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ

Nitra
priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Denisa Petorová
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Žiar nad Hronom
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Kata Piačková
info z VDZ
klinický psychológ

Liptovský Mikuláš
priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Monika Piliarová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Košice
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Eva Pisárová
info z VDZ
klinický psychológ

Nitra
priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
M.S. Zuzana Podkonická
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Ferdinand Podoba
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Bratislava / Piešťany
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Jana Petričková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Ružomberok
priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Katarína Petrová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Prešov
priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Ľudmila Pokorná
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Bratislava
priama platba, Union

Pozrieť profil
doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Nitra
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Jana Prekopová
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Bánovce nad Bebravou
priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Michaela Prochotská
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Miriam Pšenáková
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Zuzana Pullmannová
prijíma nových klientov
info z VDZ
poradenský psychológ

Banská Bystrica
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Iris Silvia Rafajdusová
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Janka Raučinová
info z VDZ
klinický psychológ

Banská Bystrica
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Eva Reichelová, CSc.
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Košice
priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Jindra Remiášová
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Mária Rippová
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Ľubica Rošková
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Michalovce
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Beáta Rozvadská
info z VDZ
klinický psychológ

Trenčianske Teplice
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Lenka Rušarová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Ľubica Šabíková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Peter Sabol
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Nitra
Dôverao spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Viera Sačurovská
info z VDZ
klinický psychológ

Michalovce
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Mária Sadivová
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ, psychoterapeut

Prešov
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Jana Samsonová
info z VDZ
klinický psychológ

Skalica
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PaedDr. Mgr. Klaudia Šanková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Trenčín
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Magdaléna Šarišská
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Katarína Šašinková
info z VDZ
psychoterapeut

Ružomberok ?
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Libuša Ščerbová
info z VDZ
klinický psychológ

Vranov nad Topľou
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Gabriela Schwartzová
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ, psychoterapeut

Kežmarok
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Hana Ščibranyová
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ, psychoterapeut

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Šarlota Seböková
info z VDZ
klinický psychológ

Rimavská Sobota
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Milan Sedláček
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Rimavská Sobota
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Iveta Šefarová, PhD.
info z VDZ
klinický psychológ

Trnava
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Ingrid Šefčíková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Košice
priama platba, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Hana Ševčíková
info z VDZ
psychoterapeut

Bratislava - Vajnory
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Jana Siranková
info z VDZ
klinický psychológ

Lučenec
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Monika Šišková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Trnava
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Gabriela Šišková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Trenčín - Nové Zlatovce
Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. František Skokan PhD.
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ, psychoterapeut

Žilina
priama platba

Pozrieť profil
doc. PhDr. Miloš Šlepecký, PhD.
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Liptovský Mikuláš
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Lenka Haferníková, MBA. (Slížová)
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Lučenec
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Eva Slovenská
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Košice
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Miroslava Smolová, MBA
info z VDZ
klinický psychológ

Michalovce
priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Iveta Snitková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Revúca
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Slavka Sokáčová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Prešov
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Antónia Solárová, PhD.
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Prešov
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Ľubica Šorlová
info z VDZ
poradenský psychológ

Partizánske
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Tatiana Stanislavová
info z VDZ
psychoterapeut

Banská Bystrica
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Štefánia Stanislavová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Banská Bystrica
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Jana Štefániková, PhD.
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Jana Števáková
info z VDZ
klinický psychológ

Ivanka pri Dunaji
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Lucia Števčeková Lapáková
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Nitra
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Karin Štiffelová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Spišská Nová Ves
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Dana Stískalová
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Jana Stražáková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Trenčín
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Katarína Šubová
info z VDZ
poradenský psychológ

Nové Zámky
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Oľga Šupalová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Liptovský Hrádok
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Žaneta Šuťáková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Šaľa
priama platba, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Lucia Šútorová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Žilina
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Ján Šútovec
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Martin
priama platba, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Peter Szeliga, PhD.
info z VDZ
klinický psychológ

Trnava
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Karolína Szikorová
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Senec
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Slávka Takáčová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Mariana Ťapušíková
info z VDZ
klinický psychológ

Nitra
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Erika Tkáčová
info z VDZ
klinický psychológ

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Oľga Tomišová
prijíma nových klientov
info z VDZ
klinický psychológ

Malacky
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Henrieta Tóthpetiová
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ

Sokolovce
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Dagmar Tuková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Trstená
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Mária Túnyiová
info z VDZ
klinický psychológ, poradenský psychológ, psychoterapeut

Šamorín
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Andrea Tyborová
prijíma nových klientov
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Rimavská Sobota
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Norbert Uhnák
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
MSc. Ivica Uhríková
info z VDZ
klinický psychológ

Košice
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Ivan Valkovič
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. František Valúch
info z VDZ
psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Štefan Vanko
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Zuzana Vanková
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Zuzana Vargová
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Prešov
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Lucia Vargová Ištvániková, PhD.
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Košice
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Elenóra Veresová
prijíma nových klientov
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Nové Zámky
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Pavol Veselovský
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Liptovský Mikuláš
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Jana Vidiševská
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Michalovce
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Katarína Vidová, PhD.
info z VDZ
klinický psychológ

Prievidza
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Viera Vojvodinská
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Galanta
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Alica Vradianová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Ľuboslava Vranovská
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Košice
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Ing. Richard Wolt, PhD.
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Banská Bystrica
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Adriana Wzošová, PhD.
prijíma nových klientov
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Poprad
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Mariana Záhorová
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Žilina
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Myra Zahradniková
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Miroslav Zahumenský
info z VDZ
psychoterapeut

Trenčín
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Magdaléna Zakálová
info z VDZ
klinický psychológ

Veľký Meder
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
Mgr. Pavol Zámečník
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Nitra
priama platba

Pozrieť profil
Mgr. Ján Záskalan
info z VDZ
psychoterapeut

Banská Bystrica
priama platba

Pozrieť profil
PaedDr. PhDr. Marta Zaťková, PhD.
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Nitra
priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Ivan Zbojan
info z VDZ
klinický psychológ

Čadca
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Peter Zeľo
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Košice
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Dana Žemberyová
info z VDZ
poradenský psychológ, psychoterapeut

Bratislava
priama platba

Pozrieť profil
PhDr. Ľubica Zibrínová, PhD.
info z VDZ
klinický psychológ

Prešov
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Miroslava Zimányiová
info z VDZ
klinický psychológ

Bratislava - Staré Mesto
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Dagmar Zitová
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Topoľčany
VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Alžbeta Zradulová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Vráble
VŠZP

Pozrieť profil
Mgr. Stanislav Zríni
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Pezinok
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
PhDr. Zuzana Sinayová Očovská
info z VDZ
klinický psychológ

Košice
priama platba, VŠZP, Union, Dôvera

Pozrieť profil
PhDr. Jana Zvarová
info z VDZ
klinický psychológ, psychoterapeut

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Kristína Mydlová
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Trnava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil
Mgr. Elena Hornyáková
info z VDZ
o špecializácii tohto odborníka nemáme informácie

Bratislava
o spôsobe platby nemáme informácie

Pozrieť profil

meno priezvisko zameranie kraj mesto spôsob platby typ profilu*
Mgr. AlenaChládkováklinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapiaNRLeviceinfo z VDZviac
Mgr. RóbertBindasporadenská psychológia, psychoterapiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. MichaelaRybanskáklinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
MUDr. JánBallxporadenská psychológia, psychoterapia, psychiatriaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. ZuzanaAdamčíkováklinická psychológia, psychoterapiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
Andrea Hrašková klinická psychológia, psychoterapiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD. TTTrnavainfo z VDZviac
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc. psychoterapiaBABratislavainfo z VDZviac
Mgr. HanaBartováklinická psychológia, psychoterapiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. BoženaHambálková-PolčičováBABratislavainfo z VDZviac
Mgr. AndreaJastrabíkováporadenská psychológiaBABratislavainfo z VDZviac
MUDr. AdriánStrečkopsychoterapia, psychiatriaBABratislavapriama platba, VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Lýdia Adamcová BBZvoleninfo z VDZviac
MUDr. AdrienaFeckovápsychoterapiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Alena MadlenaRjabininovápsychoterapiaNRNitrainfo z VDZviac
PhDr. AlexandraKohutováporadenská psychológia, psychoterapiaNRStropkovVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
MUDr. AndreaHeretiková Marsalovápsychoterapia, psychiatriaBABratislavaVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Andrej RemšíkBA Bratislavapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. LuciaHusárováporadenská psychológiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Adriána Hrončová, PhD. poradenská psychológiaBABratislavainfo z VDZviac
Mgr. Veronika Humeňanská poradenská psychológia, psychoterapiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. PeterChomjakporadenská psychológiaBABratislavainfo z VDZviac
Mgr. EvaKlínovskáporadenská psychológiaBABratislavainfo z VDZviac
Mgr. Jana Labátová poradenská psychológia, psychoterapiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. MonikaLazarováporadenská psychológiaBABratislavainfo z VDZviac
Mag. phil. MartaMarošováporadenská psychológiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. AnežkaMaliňakováporadenská psychológiaBABratislavainfo z VDZviac
PhDr. IvanRapošporadenská psychológiaBABratislavainfo z VDZviac
Mgr. VieraSýkorováklinická psychológiaBABratislavainfo z VDZviac
PhDr. Eva Hargašová klinická psychológiaBBBratislavapriama platbainfo z VDZviac
PhDr. DanielaKmeťováporadenská psychológiaBABratislavainfo z VDZviac
Mgr. EvaKrupováporadenská psychológiaBABratislavainfo z VDZviac
Mgr. AnnaKubaliaková – Kočibálováporadenská psychológiaBABratislavainfo z VDZviac
Mgr. MiriamJurčiová poradenská psychológia, psychoterapiaTTPúchovinfo z VDZviac
Mgr. IvanVyskočilporadenská psychológia, psychoterapiaBAPezinokpriama platbainfo z VDZviac
Mgr. MiroslavaAbrahámováporadenská psychológiaBABratislava - Petržalkainfo z VDZviac
Mgr. PetraBrandoburová, PhD.klinická psychológiaBABratislavaVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. AlenaJančigováklinická psychológia, psychoterapiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Mária Andrášiová, PhD. poradenská psychológia, psychoterapiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
PhDr. LydiaPotengováklinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapiaNRSpišské PodhradieVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. ĽubicaHaviarováporadenská psychológia, psychoterapiaBBLučenecinfo z VDZviac
Mgr. MelittaTóthováporadenská psychológiaTRSenec/ Galantapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. MonikaHvizdáková BačkovskáBBPovažská Bystricainfo z VDZviac
Mgr. TomášVáclavekklinická psychológia, psychoterapiaTTPovažská Bystricapriama platba, VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
KristínaKupeckáklinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapiaNRVyšné Ružbachypriama platbainfo z VDZviac
KatarinaMaťaše, Mgr.poradenská psychológia, psychoterapiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
GabrielaKrižanováBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
MUDr. JanaOleárnikovápsychoterapiaKEKošicepriama platbainfo z VDZviac
PhDr.Ľudo Dobšovičporadenská psychológia, psychoterapiaBABratislava - Račapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Jana Ashford poradenská psychológia, psychoterapiaBABratislava - Ružinovpriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Alexandra EmmaCsalaporadenská psychológiaBABratislava - Dúbravkapriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Ludmila Bartóková klinická psychológiaBBRožňavainfo z VDZviac
PhDr. Martina Bačová klinická psychológia, psychoterapiaBABratislavainfo z VDZviac
Mgr. Hana Bednaříková klinická psychológia, psychoterapiaBABratislavainfo z VDZviac
PhDr. et Mgr. Alena Bednárová klinická psychológiaTNTrenčíninfo z VDZviac
Mgr. Martin Babík psychoterapiaBABratislavainfo z VDZviac
Mgr. Rastislav Bilik klinická psychológia, psychoterapiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Daniela Čechová, PhD. BABratislavainfo z VDZviac
Mgr. Monika Reitšpís klinická psychológiaZAŽilinainfo z VDZviac
Mgr. Silvia Rohaľová klinická psychológia, psychoterapiaKEKošiceinfo z VDZviac
PhDr. Soňa Brašeňová klinická psychológia, psychoterapiaBBŽiar nad Hronominfo z VDZviac
Mgr. Lýdia Zvodárová klinická psychológiaNRLeviceVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Michaela Zubčeková Tatárová, PhD. poradenská psychológiaBBLučenecinfo z VDZviac
Mgr. Petra Zemanová klinická psychológia, psychoterapiaBABratislavainfo z VDZviac
Mgr. Veronika ČiefováTRPiešťanypriama platbainfo z VDZviac
Mrg. PetraFerikováklinická psychológia, poradenská psychológiaBABratislavainfo z VDZviac
Mgr. Martina Marečáková Machovská KEKošiceinfo z VDZviac
Mgr. LuciaAlakšováklinická psychológia, psychoterapiaBABratislavainfo z VDZviac
Mgr. František Antal klinická psychológia, psychoterapiaNRZlaté Moravceinfo z VDZviac
Mgr. Ing. Miroslav Augustín klinická psychológiaZAŽilinainfo z VDZviac
PhDr. Karolína Bednárová klinická psychológiaBBLučenecVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Renáta Beköová klinická psychológia, psychoterapiaNRŠaľainfo z VDZviac
Mgr. Jeanette Belišová klinická psychológia, psychoterapiaBABratislavainfo z VDZviac
PhDr. Andrej Benkovič klinická psychológia, psychoterapiaTTPrievidzainfo z VDZviac
Mgr. Miroslava Benkovičová klinická psychológiaTTPrievidzainfo z VDZviac
PhDr. Andrea Beňušková klinická psychológia, psychoterapiaBABratislavapriama platba, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Zuzana Bieliková klinická psychológia, psychoterapiaNRLeviceinfo z VDZviac
Mgr. Katarína Bieliková klinická psychológia, psychoterapiaNRLeviceinfo z VDZviac
Mgr. Tatiana Billá, PhD. klinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapiaNRBardejovinfo z VDZviac
Mgr. Alena Birčáková klinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapiaNRKežmarokinfo z VDZviac
Mgr. et Mgr. Martin Bittner psychoterapiaBBZvolenská Slatinainfo z VDZviac
Mgr. Daniela Boteková poradenská psychológia, psychoterapiaTRPiešťanypriama platba, VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Martina Bottová klinická psychológia, psychoterapiaBBRevúcainfo z VDZviac
PhDr. Ľubica Bradáčová Podunajské BiskupiceVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Miroslava Bruncková, PhD. klinická psychológia, psychoterapiaZARužomberokinfo z VDZviac
PhDr. Jana Bryjová poradenská psychológia, psychoterapiaNRPopradinfo z VDZviac
Mgr. Martina Budajová klinická psychológiaBBBanaská Bystricainfo z VDZviac
PhDr. Katarína Budinská klinická psychológiaNRNové Zámkyinfo z VDZviac
Mgr. Alica Bulasová BABratislava - PetržalkaVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Emil Bulla klinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapiaBBŽiar nad Hronompriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Diana Bultmanová klinická psychológia, psychoterapiaBBBanská Bystricapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Roland Cagáň poradenská psychológia, psychoterapiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Michal Čajági klinická psychológiaNRNové zámkyinfo z VDZviac
Mgr. Dagmar Cakova poradenská psychológia, psychoterapiaBABratislava priama platbainfo z VDZviac
Mgr. Mária Cárachová klinická psychológiaZARužomberok VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. HanaCelušákováklinická psychológia, psychoterapiaBABratislavainfo z VDZviac
Mgr. Ingrid Chochulová klinická psychológiaZAŽilinainfo z VDZviac
PhDr. Martin Chylík psychoterapiaBABratislavainfo z VDZviac
Mgr. Ivana PuskeilerovápsychoterapiaBBKováčováinfo z VDZviac
PhDr. ZuzanaPolťáková, PhD.TTTrnavainfo z VDZviac
PhDr. Agnesa Číková klinická psychológia, poradenská psychológiaKEKošiceinfo z VDZviac
Mgr. DášaCiprichováporadenská psychológia, psychoterapiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Peter Čižek klinická psychológia, psychoterapiaPOPrešov, Vranov n./ Topľou, SvidníkVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Eugen Čižek klinická psychológia, psychoterapiaPOPrešov, Vranov n./ Topľou, SvidníkVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Jana Čorejová klinická psychológia, psychoterapiaPOPrešov, Vranov n./ Topľou, SvidníkVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Martin Čižmárik, PhD. klinická psychológia, psychoterapiaKEKošiceVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Ildikó Császárová klinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapiaNRHronovceinfo z VDZviac
PhDr. Jozef Ďanovský klinická psychológia, psychoterapiaZAMartinpriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Renáta Debnáriková klinická psychológia, psychoterapiaNRRožňavaVŠZPinfo z VDZviac
Mgr. Alexandra Debre klinická psychológia, psychoterapiaNRPopradinfo z VDZviac
Mgr. Jana Dejová Hánová poradenská psychológia, psychoterapiaZAŽilinapriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Denisa Demovičová klinická psychológia, psychoterapiaTTTrnavapriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Tomáš Divéky, PhD. klinická psychológia, psychoterapiaTNTrenčínpriama platbainfo z VDZviac
prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. TTTrnavainfo z VDZviac
Mgr. Éva Dömény klinická psychológia, psychoterapiaTRDunajská Stredainfo z VDZviac
Mgr. Božena Doničová ZAŽilinainfo z VDZviac
PhDr. Margita Drienovská, PhD. klinická psychológia, psychoterapiaNRNitrainfo z VDZviac
Mgr. Dagmar Dubravčíková BABratislavainfo z VDZviac
Mária Ďurčíková BBRimavská Sobotainfo z VDZviac
PhDr. Tomáš Ďurčo klinická psychológia, psychoterapiaBBŽiar nad HronomVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Petra Ďurkechová, PhD. klinická psychológia, psychoterapiaTNTrenčínpriama platba, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Ľubica Dusková Lejková klinická psychológia, psychoterapiaKEKošiceinfo z VDZviac
PhDr. Anna Dvorská klinická psychológia, psychoterapiaBABratislavaVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Lukáš Fabók klinická psychológia, psychoterapiaBBŽiar nad Hronominfo z VDZviac
Mgr. Katarína Falatová klinická psychológia, psychoterapiaTTPrievidzaVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Katarína Fekeová KETrebišov VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Nadežda Feketeová BABratislavainfo z VDZviac
PhDr. Oľga Filková klinická psychológia, psychoterapiaZANižná nad Oravouinfo z VDZviac
Mgr. Iveta Friedmannová klinická psychológia, psychoterapiaKEKošice - mestská časť Staré Mesto VŠZP, Unioninfo z VDZviac
Mgr. Dušan Gábor klinická psychológia, psychoterapiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Emília Gajdošová poradenská psychológia, psychoterapiaBBZvolenpriama platba, VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Jana Galanová klinická psychológia, psychoterapiaBAPezinokpriama platba, VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Jozef Gallik BABratislavainfo z VDZviac
PhDr. Marián Garbár klinická psychológia, psychoterapiaPOPrešovpriama platbainfo z VDZviac
doc. PhDr. Mária Gažiová klinická psychológia, poradenská psychológiaKESpišská Nová Vespriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Eva Geletová klinická psychológiaNRTopoľčanyVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. BABratislavainfo z VDZviac
PhDr. Blažena Ghillányová poradenská psychológia, psychoterapiaBABratislavainfo z VDZviac
Mgr. Martina Gibalová poradenská psychológiaKEKošicepriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Dávid Gonda klinická psychológia, psychoterapiaBABratislavapriama platba, VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Janka Gottierová BBBanská Bystricapriama platbainfo z VDZviac
PhDr.Igor Grajcar klinická psychológiaKETrebišovinfo z VDZviac
PhDr. Jana Grešová klinická psychológia, psychoterapiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Richard Gróf, PhD. poradenská psychológiaZAŽilinainfo z VDZviac
Mgr. Michal Hacaj klinická psychológiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Katarína Haidová klinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapiaTRDunajská Stredainfo z VDZviac
Mgr. Martina Hanudelová klinická psychológia, psychoterapiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Štefánia Harmaňošová klinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapiaKESpišská Nová Vesinfo z VDZviac
Mgr. Miroslav Harvan poradenská psychológiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Bibiana Helexová klinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapiaBABratislava – Dúbravkapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Monika Henczeová klinická psychológia, psychoterapiaNRKomárnoVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Mária Herdická klinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapiaPOPrešov VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. klinická psychológiaBABratislavainfo z VDZviac
Mgr. Karolína Hlobilová klinická psychológiaBABratislava 1priama platbainfo z VDZviac
PhDr. Gabriela Hollá poradenská psychológia, psychoterapiaZAMartininfo z VDZviac
PhDr. Mária Homolová klinická psychológia, psychoterapiaBBBanská BystricaVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. et Mgr. Mária Hrehová klinická psychológiaNRSvidníkVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Tibor Hrozáň psychoterapiaBABratislavapriama platba, VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Gabriel Hrustič klinická psychológia, psychoterapiaBAPezinokpriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Viera Hudáková klinická psychológia, psychoterapiaZALietavská Lúčkainfo z VDZviac
PhDr. Ivana Hudečková klinická psychológia, psychoterapiaTRSkalicainfo z VDZviac
Mgr. Andrea Hudeková klinická psychológia, psychoterapiaBABratislavainfo z VDZviac
PhDr. Mária Humeníková klinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapiaKEKošice-ŠacaVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Peter Hvorka psychoterapiaZALiptovský Mikulášpriama platbainfo z VDZviac
PhDr.RadoslavaPetrik PastvovápsychoterapiaBBRimavská Sobotainfo z VDZviac
PhDr. Dita Leczová, PhD., MBAklinická psychológia, poradenská psychológiaKEKošice Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Daniela Ilenčíková poradenská psychológiaTRPiešťanyinfo z VDZviac
PhDr. Eva Jachymovičová klinická psychológia, psychoterapiaBBZvolenpriama platba, VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Ingrid Jakab Románová poradenská psychológia, psychoterapiaKEKošicepriama platbainfo z VDZviac
MUDr. PhDr. Michal Jakubčík poradenská psychológiaZARajecké Tepliceinfo z VDZviac
PhDr. Rudolfa Jakubovová klinická psychológia, psychoterapiaKEKošicepriama platba, VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Stela Jančárová poradenská psychológiaZAŽilinaVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Gertrúda Jančíková klinická psychológiaNRBardejovpriama platba, VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Mária Jancurová klinická psychológiaNRStará Ľubovňainfo z VDZviac
Mgr. Daniela Jánošíková, PhD. TTTrnavainfo z VDZviac
PhDr. Jaromíra Jánošková klinická psychológia, psychoterapiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Mária Jarošová poradenská psychológia, psychoterapiaNRTopoľčanyVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Slávka Jašeková klinická psychológiaZAMartinpriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Eva Jesenská poradenská psychológia, psychoterapiaTRGalantaVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Silvia Juhászová BABratislavainfo z VDZviac
PhDr. Ivana Justusová klinická psychológiaTTTrnavaDôverainfo z VDZviac
Mgr. Alexandra Kaiser klinická psychológiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Daniela Kalmanová klinická psychológiaNRŽeliezovceVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. AlicaKantorkováklinická psychológia, psychoterapiaBABratislava Iinfo z VDZviac
PhDr. Alena Karašinská klinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapiaZA Martin VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Gabriela Kernová klinická psychológia, psychoterapiaNRKežmarokinfo z VDZviac
Mgr. Dušan Kešický, PhD. klinická psychológiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Petra Klastová Pappová PhD. BABratislavapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Karol Kleinmann BABratislavainfo z VDZviac
PhDr. Anna Klimeková klinická psychológiaBABratislavainfo z VDZviac
Mgr. Eva Klimová klinická psychológia, poradenská psychológiaBABratislavainfo z VDZviac
PhDr. Peter Klubert, PhD. klinická psychológia, psychoterapiaNRNitrapriama platbainfo z VDZviac
Ing. Mgr. Katarína Knížová poradenská psychológia, psychoterapiaBABratislava ­ Ružinovpriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Zita Kochaníková psychoterapiaBBBanská Bystricapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Eva Kočišová poradenská psychológia, psychoterapiaKEMichalovceinfo z VDZviac
Mgr. Vlastimil Kolár klinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapiaKEKošiceinfo z VDZviac
Mgr. Ondrej Kolesár klinická psychológiaBBBanská Bystricainfo z VDZviac
Mgr. AnnaKollárováklinická psychológiaZAĽubochňainfo z VDZviac
Mgr.Karolína Kollárová klinická psychológiaBABratislavainfo z VDZviac
Mgr. Emília Kollárová psychoterapiaZAŽilinaVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Silvia Kollárová poradenská psychológiaNRNové Zámkyinfo z VDZviac
Mgr. Magdaléna Kolodiová klinická psychológia, psychoterapiaKETrebišovinfo z VDZviac
PhDr. Anna Komarová klinická psychológia, psychoterapiaPOPrešovVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Mária Kopčíková poradenská psychológiaBABratislava – Dúbravkainfo z VDZviac
PhDr. Elena Kopcová, PhD. BASenecinfo z VDZviac
PhDr. Soňa Kosorinová klinická psychológia, psychoterapiaNRLevicepriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Alena Kostelníková poradenská psychológiaNRHumennépriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Oľga Kostelníková poradenská psychológiaNRHumennépriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Daniel Kotrč, PhD. klinická psychológia, psychoterapiaZAŽilinapriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Magdaléna Krasulová klinická psychológiaTTNové Mesto n/VUnion, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Zuzana Krištínová klinická psychológiaBABratislavainfo z VDZviac
Mgr. Eva Krivosudská, PhD. psychoterapiaBABratislavainfo z VDZviac
Mgr. Silvia Kubaňová klinická psychológia, psychoterapiaNRPopradinfo z VDZviac
PhDr. KatarínaKubašovskáklinická psychológia, psychoterapiaKEKošicepriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Zdenka Kubišová psychoterapiaBBVeľký Krtíš priama platba, VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Lujza Kuceková NRPopradpriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Barbora Kuchárová BABratislavainfo z VDZviac
Mgr. Anna Kuchtová klinická psychológia, psychoterapiaKEKošicepriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Katarína Kúdelová klinická psychológia, psychoterapiaBABratislava priama platbainfo z VDZviac
PhDr. Ľubomíra Kuracinová klinická psychológia, psychoterapiaBBBanská Bystricainfo z VDZviac
Mgr. VeronikaKuricováklinická psychológia, psychoterapiaTNTrenčínpriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Zuzana Kurucová poradenská psychológiaNRNové Zámkypriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Vlasta Kurucová klinická psychológia, psychoterapiaBABratislavaVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Dott. Lívia Kvašná, PhD. klinická psychológia, psychoterapiaKEMichalovceinfo z VDZviac
Mgr. Jana Kyselicová klinická psychológia, psychoterapiaTRSenicainfo z VDZviac
Mgr. Ivana Ladomerská poradenská psychológia, psychoterapiaBBBanská Bystricapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Aneta Lazarová NRŠaľainfo z VDZviac
PhDr. Anna Lehotská klinická psychológiaBBLučenecinfo z VDZviac
Mgr. Nina Letková poradenská psychológia, psychoterapiaBABratislavainfo z VDZviac
Mag. phil. Viera Lichtnerová poradenská psychológia, psychoterapiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Lenka Lipanová poradenská psychológia, psychoterapiaKEKošice priama platbainfo z VDZviac
Mgr. Monika Longauerová klinická psychológiaPOPrešov priama platba, VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Gabriela Lukáčová klinická psychológia, psychoterapiaKEKošice - Staré Mesto VŠZP, Unioninfo z VDZviac
Mgr. Natália Macková poradenská psychológiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Denisa Maderová poradenská psychológia, psychoterapiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Otília Madurkayová klinická psychológia, psychoterapiaNRNitrapriama platba, VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Karola Majlingová klinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapiaNRKomárnoVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Zuzana Mardiaková poradenská psychológiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Renáta Margitfalviová poradenská psychológiaTRJaslovské Bohuniceinfo z VDZviac
PhDr. Jana Maťašová klinická psychológiaZARužomberokinfo z VDZviac
Mgr. Monika Matejová klinická psychológia, psychoterapiaBABratislavainfo z VDZviac
PhDr. Eva Máthé NRNové Zámkyinfo z VDZviac
PhDr. Robert Máthé, PhD. klinická psychológia, psychoterapiaNRNové ZámkyVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Magdaléna Matušková klinická psychológia, psychoterapiaTRPiešťany / Dubnica nad Váhompriama platba, VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Zdenka Matúšková poradenská psychológiaBABratislavainfo z VDZviac
PhDr. Juliana Mayerová KEKošiceinfo z VDZviac
Mgr. Lucia Medvecká klinická psychológiaKEKošiceinfo z VDZviac
PhDr. Renata Melicheríková klinická psychológia, psychoterapiaTTPrievidza info z VDZviac
PhDr. Jana Merašická poradenská psychológiaTTTopoľčanyinfo z VDZviac
PhDr. Erika Mesíková klinická psychológiaBBBanská BystricaVŠZP, Unioninfo z VDZviac
Mgr. Jana Messerschmidtová BBBreznoVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Zita Michlerová klinická psychológia, psychoterapiaTTTrnavaVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Zuzana Mičková klinická psychológia, poradenská psychológiaTRPieštanyinfo z VDZviac
PhDr. Mária Mihoková klinická psychológia, psychoterapiaNRPopradinfo z VDZviac
Mgr. Martin Miler psychoterapiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Daniela Minarovičová NRVráblepriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Jiří Mlčoch TRLeopoldovinfo z VDZviac
Mgr. Erika Mlejnková poradenská psychológia, psychoterapiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Ivana Mocáková klinická psychológia, psychoterapiaKEKošiceVŠZP, Unioninfo z VDZviac
PhDr. Peter Molnár klinická psychológiaNRLeviceinfo z VDZviac
Mgr. Martina Mrázová Samašová BAPezinokinfo z VDZviac
PhDr. Miroslava Muráriková klinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapiaBAPezinokinfo z VDZviac
PhDr. Anna Nagajová BABratislavainfo z VDZviac
PhDr. Martina Nárožná Kocúrová klinická psychológiaBBZvoleninfo z VDZviac
PhDr. Monika Navrátilová ZARužomberokpriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Vladimíra Némethová klinická psychológiaKomárnoVŠZP, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Zdeňka Némethová BABratislavapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Zuzana Neupauer klinická psychológiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. František Nociar klinická psychológia, psychoterapiaBBBrezno / Zvolenpriama platba, VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Michaela Nováková BABratislavainfo z VDZviac
PhDr. Zuzana Novosadová psychoterapiaKEKošicepriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Igor Obuch BABratislava 1 - Staré Mestoinfo z VDZviac
PhDr. Ľubica Onderušová klinická psychológiaNRKežmarokinfo z VDZviac
PhDr. Zuzana Ondrejková BABratislava priama platbainfo z VDZviac
Mgr. Mária Oravčíková poradenská psychológia, psychoterapiaTTPrievidzapriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Alena Oravcová psychoterapiaNRŠaľainfo z VDZviac
Mgr. Zuzana Palenčárová klinická psychológia, psychoterapiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Petra Páneková poradenská psychológia, psychoterapiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Mariana Pápayová klinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapiaBABratislavainfo z VDZviac
PhDr. Ľubica Pastoreková poradenská psychológiaTTPartizánskeinfo z VDZviac
Mgr. Anna Paulovičová klinická psychológiaBBKrupina priama platba, VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Slávka Pecárová klinická psychológiaNRLeviceVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Anna Pecháčková poradenská psychológia, psychoterapiaTTPovažská Bystricapriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Miriam Pergerová klinická psychológia, poradenská psychológiaNRNitrapriama platba, VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Denisa Petorová BBŽiar nad Hronominfo z VDZviac
PhDr. Kata Piačková klinická psychológiaZALiptovský Mikulášpriama platba, VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Monika Piliarová klinická psychológia, psychoterapiaKEKošiceinfo z VDZviac
PhDr. Eva Pisárová klinická psychológiaNRNitrapriama platba, VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
M.S. Zuzana Podkonická klinická psychológia, psychoterapiaBABratislavainfo z VDZviac
Mgr. Ferdinand Podoba BABratislava / Piešťanyinfo z VDZviac
PhDr. Jana Petričková klinická psychológia, psychoterapiaZARužomberokpriama platba, VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Katarína Petrová klinická psychológia, psychoterapiaPOPrešovpriama platba, VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Ľudmila Pokorná BABratislavapriama platba, Unioninfo z VDZviac
doc. PhDr. Marta Popelková, PhD. klinická psychológia, psychoterapiaNRNitrapriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Jana Prekopová poradenská psychológia, psychoterapiaTTBánovce nad Bebravoupriama platba, VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Michaela Prochotská klinická psychológia, poradenská psychológiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Miriam Pšenáková klinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Zuzana Pullmannová poradenská psychológiaBBBanská BystricaVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Iris Silvia Rafajdusová BABratislavainfo z VDZviac
PhDr. Janka Raučinová klinická psychológiaBBBanská Bystrica priama platbainfo z VDZviac
PhDr. Eva Reichelová, CSc. klinická psychológia, psychoterapiaKEKošicepriama platba, VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Jindra Remiášová BA Bratislavainfo z VDZviac
Mgr. Mária Rippová BABratislavainfo z VDZviac
PhDr. Ľubica Rošková KEMichalovceinfo z VDZviac
PhDr. Beáta Rozvadská klinická psychológiaTTTrenčianske Tepliceinfo z VDZviac
Mgr. Lenka Rušarová klinická psychológia, psychoterapiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Ľubica Šabíková klinická psychológia, psychoterapiaBABratislavainfo z VDZviac
PhDr. Peter Sabol klinická psychológia, psychoterapiaNRNitraDôverainfo z VDZviac
PhDr. Viera Sačurovská klinická psychológiaKEMichalovceVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Mária Sadivová klinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapiaPOPrešovVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Jana Samsonová klinická psychológiaTRSkalicaVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PaedDr. Mgr. Klaudia Šanková klinická psychológia, psychoterapiaTNTrenčíninfo z VDZviac
Mgr. Magdaléna Šarišská BABratislavainfo z VDZviac
Katarína Šašinková psychoterapiaZARužomberok ?info z VDZviac
PhDr. Libuša Ščerbová klinická psychológiaNRVranov nad Topľouinfo z VDZviac
Mgr. Gabriela Schwartzová klinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapiaNRKežmarokVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Hana Ščibranyová klinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapiaBABratislavainfo z VDZviac
Mgr. Šarlota Seböková klinická psychológiaNRRimavská Sobotainfo z VDZviac
PhDr. Milan Sedláček klinická psychológia, psychoterapiaNRRimavská Sobotainfo z VDZviac
PhDr. Iveta Šefarová, PhD. klinická psychológiaTTTrnavaVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Ingrid Šefčíková klinická psychológia, psychoterapiaKEKošicepriama platba, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Hana Ševčíková psychoterapiaBABratislava - Vajnorypriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Jana Siranková klinická psychológiaBBLučenecVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Monika Šišková klinická psychológia, psychoterapiaTTTrnavapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Gabriela Šišková klinická psychológia, psychoterapiaTNTrenčín - Nové ZlatovceUnion, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. František Skokan PhD. klinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapiaZAŽilinapriama platbainfo z VDZviac
doc. PhDr. Miloš Šlepecký, PhD. ZALiptovský Mikulášinfo z VDZviac
Mgr. LenkaHaferníková, MBA. (Slížová)BBLučenecVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Eva Slovenská klinická psychológia, psychoterapiaKEKošicepriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Miroslava Smolová, MBA klinická psychológiaKEMichalovcepriama platba, VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Iveta Snitková klinická psychológia, psychoterapiaNRRevúcainfo z VDZviac
PhDr. Slavka Sokáčová klinická psychológia, psychoterapiaPOPrešovinfo z VDZviac
PhDr. Antónia Solárová, PhD. klinická psychológia, psychoterapiaPOPrešovinfo z VDZviac
PhDr. Ľubica Šorlová poradenská psychológiaTTPartizánskeinfo z VDZviac
Mgr. Tatiana Stanislavová psychoterapiaBBBanská Bystrica info z VDZviac
PhDr. Štefánia Stanislavová klinická psychológia, psychoterapiaBBBanská Bystricainfo z VDZviac
Mgr. Jana Štefániková, PhD. BABratislavainfo z VDZviac
Mgr. Jana Števáková klinická psychológiaBAIvanka pri Dunajiinfo z VDZviac
Mgr. Lucia Števčeková Lapáková poradenská psychológia, psychoterapiaNRNitrainfo z VDZviac
PhDr. Karin Štiffelová klinická psychológia, psychoterapiaKESpišská Nová Vesinfo z VDZviac
Mgr. Dana Stískalová BABratislavainfo z VDZviac
Mgr. Jana Stražáková klinická psychológia, psychoterapiaTNTrenčínpriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Katarína Šubová poradenská psychológiaNRNové Zámkypriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Oľga Šupalová klinická psychológia, psychoterapiaZALiptovský Hrádokpriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Žaneta Šuťáková klinická psychológia, psychoterapiaNRŠaľapriama platba, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Lucia Šútorová klinická psychológia, psychoterapiaZAŽilinaVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Ján Šútovec klinická psychológia, psychoterapiaZAMartinpriama platba, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Peter Szeliga, PhD. klinická psychológiaTTTrnavapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Karolína Szikorová BASenecinfo z VDZviac
Mgr. Slávka Takáčová klinická psychológia, psychoterapiaBABratislavainfo z VDZviac
Mgr. Mariana Ťapušíková klinická psychológiaNRNitrainfo z VDZviac
PhDr. Erika Tkáčová klinická psychológiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Oľga Tomišová klinická psychológiaBAMalackyVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Henrieta Tóthpetiová klinická psychológia, poradenská psychológiaTRSokolovceinfo z VDZviac
PhDr. Dagmar Tuková klinická psychológia, psychoterapiaZATrstenáinfo z VDZviac
PhDr. Mária Túnyiová klinická psychológia, poradenská psychológia, psychoterapiaTRŠamorínVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. AndreaTyborováklinická psychológia, psychoterapiaNRRimavská SobotaVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Norbert Uhnák klinická psychológia, psychoterapiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
MSc. Ivica Uhríková klinická psychológiaKEKošice priama platbainfo z VDZviac
PhDr. Ivan Valkovič poradenská psychológia, psychoterapiaBABratislavainfo z VDZviac
PhDr. František Valúch psychoterapiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Štefan Vanko klinická psychológia, psychoterapiaBABratislavainfo z VDZviac
Mgr. Zuzana Vanková klinická psychológia, psychoterapiaBABratislavainfo z VDZviac
Mgr. Zuzana Vargová POPrešovinfo z VDZviac
PhDr. Lucia Vargová Ištvániková, PhD. klinická psychológia, psychoterapiaKEKošicepriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Elenóra Veresová NRNové ZámkyVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Pavol Veselovský klinická psychológia, psychoterapiaZALiptovský Mikulášinfo z VDZviac
PhDr. Jana Vidiševská klinická psychológia, psychoterapiaKEMichalovceinfo z VDZviac
Mgr. Katarína Vidová, PhD. klinická psychológiaTTPrievidzapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Viera Vojvodinská klinická psychológia, psychoterapiaTRGalantainfo z VDZviac
PhDr. Alica Vradianová klinická psychológia, psychoterapiaBABratislavaVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Ľuboslava Vranovská klinická psychológia, psychoterapiaKEKošiceVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Ing. Richard Wolt, PhD. BBBanská Bystricapriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Adriana Wzošová, PhD. klinická psychológia, psychoterapiaNRPopradVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Mariana Záhorová ZAŽilinainfo z VDZviac
Mgr. Myra Zahradniková BABratislavainfo z VDZviac
Mgr. Miroslav Zahumenský psychoterapiaTNTrenčíninfo z VDZviac
Mgr. Magdaléna Zakálová klinická psychológiaTRVeľký MederVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
Mgr. Pavol Zámečník klinická psychológia, psychoterapiaNRNitrapriama platbainfo z VDZviac
Mgr. Ján Záskalan psychoterapiaBBBanská Bystricapriama platbainfo z VDZviac
PaedDr. PhDr. Marta Zaťková, PhD. klinická psychológia, psychoterapiaNRNitrapriama platba, VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Ivan Zbojan klinická psychológiaZAČadcainfo z VDZviac
PhDr. Peter Zeľo poradenská psychológia, psychoterapiaKEKošiceinfo z VDZviac
PhDr. Dana Žemberyová poradenská psychológia, psychoterapiaBABratislavapriama platbainfo z VDZviac
PhDr. Ľubica Zibrínová, PhD. klinická psychológiaPOPrešovinfo z VDZviac
Mgr. Miroslava Zimányiová klinická psychológiaBABratislava - Staré MestoVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Dagmar Zitová TTTopoľčanyVŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Alžbeta Zradulová klinická psychológia, psychoterapiaNRVrábleVŠZPinfo z VDZviac
Mgr. Stanislav Zríni Pezinokinfo z VDZviac
PhDr. Zuzana Sinayová Očovskáklinická psychológiaKEKošicepriama platba, VŠZP, Union, Dôverainfo z VDZviac
PhDr. Jana Zvarová klinická psychológia, psychoterapiaBABratislavainfo z VDZviac
Mgr. KristínaMydlováTRTrnavainfo z VDZviac
Mgr. ElenaHornyákováBABratislavainfo z VDZviac
meno priezvisko zameranie kraj mesto spôsob platby typ profilu*


*Vysvetlivky k zdrojom údajov
overený profil znamená, že odborník je na našej stránke registrovaný a údaje vo svojom profile si spravuje sám. info z VDZ znamená, že údaje o odborníkovi zozbierali naši dobrovoľníci z verejne dostupných zdrojov alebo ich pridali/upravili návštevníci stránky.